Tên văn bản Công văn số 3513/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn báo cáo hoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn và đăng ký kế hoạch 2012 thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020.
Số hiệu văn bản 3513/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 19/04/2011
Ngày ban hành 19/04/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Hoàng Quốc Vượng- Thứ trưởng