Tên văn bản Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và các đề án thành phần
Số hiệu văn bản 1419/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 07/09/2009
Ngày ban hành 07/09/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng