Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”
Tải file Download
Mô tả Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và các đề án thành phần
Số hiệu văn bản 1419/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 07/09/2009
Ngày ban hành 07/09/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng