Tên văn bản Phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Số hiệu văn bản 712/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 21/05/2010
Ngày ban hành 21/05/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng