Tên văn bản Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Số hiệu văn bản CT-CP Ngày có hiệu lực 22/05/2005
Ngày ban hành 22/05/2005 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Phan Văn Khải