Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Tải file Download
Mô tả Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Số hiệu văn bản CT-CP Ngày có hiệu lực 22/05/2005
Ngày ban hành 22/05/2005 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Phan Văn Khải