Tên văn bản Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020
Số hiệu văn bản 53/2008/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 30/12/2008
Ngày ban hành 30/12/2008 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng