Tên văn bản Luật Công nghệ cao
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Luật Công nghệ cao
Số hiệu văn bản 21/2008/QH12 Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Ngày ban hành 13/11/2008 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Quốc Hội Người ký Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội