Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Tải file Download
Mô tả Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Số hiệu văn bản 08/CT-BCN Ngày có hiệu lực 10/07/2007
Ngày ban hành 10/07/2007 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Ngiệp Người ký Hoàng Trung Hải