Tên văn bản Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp
Số hiệu văn bản 08/CT-BCN Ngày có hiệu lực 10/07/2007
Ngày ban hành 10/07/2007 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Ngiệp Người ký Hoàng Trung Hải