Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp"
Tải file Download
Mô tả Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Số hiệu văn bản 604/QĐ-TTg (2012) Ngày có hiệu lực 25/05/2012
Ngày ban hành 25/05/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng