Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Tải file Download
Mô tả Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Số hiệu văn bản 5540/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 06/09/2013
Ngày ban hành 06/08/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng - Bộ Trưởng