Tên văn bản Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018
Số hiệu văn bản 10197/BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 26/10/2016
Ngày ban hành 26/10/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng