Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Chỉ thị tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Tải file Download
Mô tả Chỉ thị tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản 11/CT-BCT Ngày có hiệu lực 22/09/2017
Ngày ban hành 22/09/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh