Tìm kiếm 
Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 06 năm 2018
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tải file Download
Mô tả Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Số hiệu văn bản 4246/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 10/11/2017
Ngày ban hành 10/11/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh