Tên văn bản Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020
Số hiệu văn bản BCT-KHCN Ngày có hiệu lực 01/11/2017
Ngày ban hành 01/11/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng