Tên văn bản Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31/1/2018)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) thông báo Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018).
Số hiệu văn bản 01 Ngày có hiệu lực 31/01/2018
Ngày ban hành 31/01/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương