Tên văn bản Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
Số hiệu văn bản 418/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 11/04/2012
Ngày ban hành 11/04/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng