Tên văn bản Quyết định 4755/QĐ-BCT 2017 hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra trước khi thông quan
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản 4755/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Ngày ban hành 21/12/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng