Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”
Tải file Download
Mô tả Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”
Số hiệu văn bản 842/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 01/06/2011
Ngày ban hành 01/06/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Hoàng Trung Hải - Thủ tướng