Tên văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
Số hiệu văn bản 177/2007/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 20/11/2007
Ngày ban hành 20/11/2007 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng - Phó Thủ tướng