Tên văn bản Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Số hiệu văn bản 221/2012/TTLT-BTC-BCT Ngày có hiệu lực 10/02/2013
Ngày ban hành 24/12/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính - Bộ Công thương Người ký Lê Dương Quang - Nguyễn Thị Minh