Tên văn bản Danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 2)
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định số 1777QĐ-BCT ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2020 (đợt 2)
Số hiệu văn bản 1777QĐ-BCT Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 21/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng