Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 25/04/2019 | 07:25

Thứ năm, 25/04/2019 | 07:25

HỎI ĐÁP VỀ THÔNG TƯ 21

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới

Câu hỏi liên quan

Avata

Trả lời :

Qua các nghiên cứu về tác động của formaldehyt đến sức khỏe con người, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo và liệt kê formaldehyde vào loại hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người. Cơ thể con người nếu tiếp xúc với formaldehyde trong thời gian dài thì dù hàm lượng cao hay thấp cũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu, gây ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là ung thư đường hô hấp như mũi, họng, phổi, v.v….Formaldehyde là tác nhân gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai.
Đối với tác động của amin thơm đến sức khỏe con người, qua các nghiên cứu cho thấy khi các hợp chất Azo này thâm nhập vào cơ thể, chúng có thể bị phân hủy trong hệ trao đổi chất của cơ thể và sản sinh ra chất aromatic amine. Đây là chất có thể gây ung thư ở con người. Các loại amine hình thành trong thời gian này có thể thẩm thấu dễ dàng qua da. Quy trình phân hủy Azo có thể xảy ra trong đường ruột, trong gan hoặc ngay trên bề mặt da.
Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia và khu vực đã ban hành các Luật và Quy định để kiểm soát hàm lượng (mức giới hạn) formaldehuyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuộc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may như khu vực Cộng đồng chung Châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc v.v… Nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng; sử dụng các công cụ kỹ thuật để bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay thì việc ban hành và áp dụng các quy định quản lý hàm lượng formaldehyde và amin thơm chuyển hóa từ thuộc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là cần thiết.

Avata

Trả lời :

Giấy chứng nhận sinh thái do Cơ quan OEKO-TEX 100 cấp cho sản phẩm dệt may (với logo đã thay đổi) được chấp nhận phù hợp với quy định tại Thông tư số 21 khi Giấy chứng nhận bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định.

Avata

Trả lời :

Quy chuẩn đã quy định tại mục 3.2.2. Theo đó, đối với tổ chức nước ngoài được đánh giá chỉ định theo quy định thì kết quả đánh giá được chấp nhận như đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được Bộ Công Thương đánh giá, chỉ định để thực hiện việc đánh giá chất lượng.

Avata

Trả lời :

Với các dòng sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận tại nguồn (Giấy chứng nhận đạt yêu cầu chất lượng về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT): Giấy chứng nhận được sử dụng để thực hiện việc công bố hợp quy (không phải lấy mẫu thử nghiệm).

Avata

Trả lời :

Hoạt động chứng nhận và thử nghiệm của các tổ chức đánh giá sự phù hợp là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo quy định của pháp luật về quản lý giá (Luật Giá số 11/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn có liên quan), dịch vụ đánh sự phù hợp không thuộc đối tượng các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và Bộ Công Thương nói riêng phải quản lý về giá.

Do đó, Bộ Công Thương không có cơ sở pháp lý để can thiệp về mức phí dịch vụ cho các hoạt động này mà các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh. Bộ đã yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp công khai, minh bạch chi phí đánh giá của mình để các doanh nghiệp lựa chọn tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của mình. Bộ tiếp tục theo dõi mức phí dịch vụ của các tổ chức đã được chỉ định để nắm bắt và xử lý trong phạm vi quản lý của Bộ.

Avata

Trả lời :

Tại 1.3.1 QCVN 01:2017/BCT quy định “Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác”;
Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định “ 7. Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ”;
Căn cứ các quy định nêu trên, cho thấy sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT là các sản phẩm thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi đưa ra thị trường Việt Nam, các sản phẩm dệt may trong quá trình lưu thông không thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT, hay nói cách khác các sản phẩm này trong quá trình lưu thông không bắt buộc phải công bố hợp quy, gắn nhãn CR theo quy định tại Thông tư số 21.

Avata

Trả lời :

Doanh nghiệp không phải thực hiện bất cứ thủ tục nào với cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm dệt may.

Avata

Trả lời :

QCVN không quy định cụ thể doanh nghiệp bán (nguyên vật liệu; sản phẩm cuối cùng) hay doanh nghiệp mua phải thực hiện việc hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu CR, việc này do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp gắn dấu hợp quy CR.
Vụ Khoa học và công nghệ

Avata

Trả lời :

Tại Mục 3.1.1 QCVN: 01/2017/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định các hình thức công bố hợp quy:
- Trường hợp tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) theo Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư số 28) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (Thông tư số 02).
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba) theo Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 28 và Thông tư số 02.
Nếu doanh nghiệp thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 7 (theo lô) thì kết quả thử nghiệm chỉ áp dụng cho sản phẩm tương ứng ở trong lô đó; Nếu Doanh nghiệp muốn sử dụng cùng một kết quả thử nghiệm để hợp quy cho toàn bộ sản phẩm của Doanh nghiệp, thì Daonh nghiệp phải thực hiện việc chứng nhận theo phương thức 5 (quá trình sản xuất).
Trường hợp thực hiện công bố hợp quy theo phương thức 5, Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương án sau:
- Phương án 1: Thông qua một tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Công Thương chỉ định;
- Phương án 2: Tổng công ty thành lập đơn vị độc lập đáp ứng các điều kiện của tổ chức chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ năng lực thực hiện chứng nhận theo phương thức 5 (ISO/IEC 17065) và được Bộ Công Thương chỉ định. Sau đó thông qua đơn vị này thực hiện công bố hợp quy cho các sản phẩm.
Vụ Khoa học và công nghệ

Avata

Trả lời :

Dưới góc độ kỹ thuật, màu sắc của sản phẩm được hình thành trong quá trình xử lý hoàn tất. Với các sản phẩm được tạo thành từ các nguyên liệu (thành phần xơ, sợi tạo thành vải) khác nhau sẽ sử dụng các hóa chất khác nhau. Màu sắc của sản phẩm do các loại thuốc nhuộm tạo nên, các thuốc nhuộm azo khác nhau được tạo thành từ các amin thơm khác nhau, do vậy màu sắc khác nhau của các sản phẩm sẽ liên quan đến các amin thơm khác nhau.
Đối với các sản phẩm được tạo thành từ các nguyên liệu (thành phần xơ, sợi tạo thành vải) khác nhau có cùng màu sắc, họa tiết nhưng về bản chất sản phẩm khác nhau. Đối với mỗi loại sản phẩm này cần phải lấy mẫu riêng.
Với các sản phẩm được tạo thành từ cùng nguyên liệu (cùng thành phần xơ, sợi tạo thành vải), cùng màu sắc và họa tiết nhưng có kích thước khác nhau có thể lấy 01 mẫu đại diện ứng với một kích thước.
Với các sản phẩm được tạo thành từ cùng nguyên liệu (cùng thành phần xơ, sợi tạo thành vải) nhưng có màu sắc và họa tiết khác nhau, để đáp ứng yêu cầu, các sản phẩm cần phải được phân loại, lấy mẫu thử nghiệm, hợp quy và công bố hợp quy theo màu sắc.

Avata

Trả lời :

- Tại Điểm 1.3.1 QCVN quy định “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.
-Tại Khoản 3.1. QCVN quy định “Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) vv”
Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Danh mục quy định tại QCVN 01:2017/BCT khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị đều phải thực hiện hợp quy (nếu hàng tồn trong kho nhưng không đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy).
Vụ Khoa học và công nghệ

Avata

Trả lời :

Qua các nghiên cứu về tác động của formaldehyt đến sức khỏe con người, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo và liệt kê formaldehyde vào loại hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người. Cơ thể con người nếu tiếp xúc với formaldehyde trong thời gian dài thì dù hàm lượng cao hay thấp cũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu, gây ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là ung thư đường hô hấp như mũi, họng, phổi, v.v….Formaldehyde là tác nhân gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai.
Đối với tác động của amin thơm đến sức khỏe con người, qua các nghiên cứu cho thấy khi các hợp chất Azo này thâm nhập vào cơ thể, chúng có thể bị phân hủy trong hệ trao đổi chất của cơ thể và sản sinh ra chất aromatic amine. Đây là chất có thể gây ung thư ở con người. Các loại amine hình thành trong thời gian này có thể thẩm thấu dễ dàng qua da. Quy trình phân hủy Azo có thể xảy ra trong đường ruột, trong gan hoặc ngay trên bề mặt da.
Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia và khu vực đã ban hành các Luật và Quy định để kiểm soát hàm lượng (mức giới hạn) formaldehuyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuộc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may như khu vực Cộng đồng chung Châu Âu (EU), Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc v.v… Nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng; sử dụng các công cụ kỹ thuật để bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay thì việc ban hành và áp dụng các quy định quản lý hàm lượng formaldehyde và amin thơm chuyển hóa từ thuộc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may là cần thiết.
Người trả lời: Vụ Khoa học và Công nghệ

Avata

Trả lời :

- Có nhiều loại tiêu chuẩn, quy chuẩn khác nhau, ví dụ:
+ Về tiêu chuẩn: có tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm; tiêu chuẩn về lấy mẫu thử nghiệm; tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm …
+ Về quy chuẩn: có quy chuẩn quy định về an toàn; quy chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm …
- Nếu chỉ xét ở góc độ chất lượng sản phẩm thì:
+ Tiêu chuẩn sau khi được công bố sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa và công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức cá nhân có thể tự lựa chọn tiêu chuẩn để thực hiện phù hợp với năng lực sản xuất, kinh doanh của mình. Với sản phẩm dệt may, doanh nghiệp có thể xây dựng tiêu chuẩn riêng của mình, tuy nhiên các chỉ tiêu về hàm lượng formaldehyt và amin không được trái với quy định của quy chuẩn.
+ Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư là văn bản quy phạm pháp luật, do vậy bắt buộc phải thực hiện. Việc xử lý sai phạm sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi tương ứng theo các văn bản quản lý liên quan.

Avata

Trả lời :


1. Về số lượng mẫu thử nghiệm:
1.1.Về mặt kỹ thuật:
- Các thuốc nhuộm có màu sắc khác nhau là do các phẩm màu azo khác nhau, nói một cách khác là do các amin thơm tạo ra các thuốc nhuộm là khác nhau (vì vậy Phụ lục II kèm theo Quy chuẩn đã quy định danh mục của 22 amin thơm);
- Các nguyên liệu khác nhau (vải, sợi) có khả năng hấp thụ màu khác nhau việc hấp thụ này phụ thuộc vào thành phần của nguyên liệu, kiểu dệt, do vậy khi nhuộm công thức nhuộm cũng khác nhau (tỷ lệ thuốc nhuộm, quy trìnhnhuộmkhác nhau);
- Thuốc nhuộm của các hãng hóa chất khác nhau có khả năng hấp phụ trên vật liệu khác nhau.
Để minh chứng điều này, xin lấy ví dụ: cùng là màu đen nhưng có sản phẩm không phôi màu ngay lần giặt đầu tiên,nhưng có những sản phẩm sau rất nhiều lần giặt vẫn phôi màu, thậm chí có sản phẩm còn thôi màu ngay trên da trong quá trình sử dụng.
1.2. Với các phân tích nêu trên cho thấy:
Kết quả thử nghiệm chỉ đúng đối với mẫu test (màu, loại chất liệu, kiểu dệt); kết quả thử nghiệm đó không thể đúng với tất cả các sản phẩm, thậm chí giữa từng “mẻ” nhuộm.
Về nguyên tắc, ứng với mỗi chất liệu, mỗi màu cần phải lấy 01 mẫu thử nghiệm. Để hạn chế số lượng mẫu thử, đòi hỏingười làm công tác đánh giá, lấy mẫu phải được đào tạo về lấy mẫu và có kiến thức chuyên môn về dệt may vì đây là một vấn đề mang tính chất chuyên môn chuyên sâu. Đối với việc hạn chế lấy mẫu thử, tổ chức đánh giá phải có hồ sơ phân tích về chất liệu, về màu sắc của các tổ chức sản xuất, phân tích thống kê, xác suất để có thể lên phương án lấy mẫu đại diện, tần suất đánh giá với từng màu và từng nguyên liệu.Nếu việc giảm lấy mẫu dẫn đến sai sót, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý vi phạm đối với tổ chức có sai phạm trong quá trình thực hiện.


2. Về việc xử lý sai phạm
2.1. Đơn vị chịu trách nhiệm
- Nếu sai phạm thuộc về mẫu đã được kiểm tra (thử nghiệm), đơn vị thử nghiệm (test) phải chịu trách nhiệm về sai phạm;
- Nếu sai phạm thuộc về mẫu chưa được kiểm tra (thử nghiệm), doanh nghiệp công bố hợp quy sản phẩm phải chịu trách nhiệm;
Công bố đã đưa lên trang mạng của Sở Công thương chỉ được thừa nhận đối với các trường hợp không vi phạm.
2.2. Quy định xử lý:
Quy định về xử lý sai phạm được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật với nộidung chi tiết được nêu tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóavà các văn bản pháp luật có liên quan.

lên đầu trang