Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy đến hết năm 2020 và từ 2021 đến 2025
Cập nhật lúc 10:55 ngày 28/11/2017

Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: Giấy bao bì: được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; Giấy Tissue (Giấy vệ sinh các loại): được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy: được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.

Cụ thể:

Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020

Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025

Hồng Hạnh