Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 19/02/2019 | 21:48

Thứ ba, 19/02/2019 | 21:48

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 09:15 ngày 06/12/2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ năm 2009 và liên tục được cấp duy trì chứng nhận tiêu chuẩn này trong những năm qua. Mới đây Bệnh viện tiếp tục được cấp duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong phạm vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế.

Việc áp dụng tiêu chuẩn trên đã giúp bệnh viện liên tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng khách hàng của Bệnh viện. Hệ thống được thiết lập và duy trì giúp tăng cường hoạt động cải tiến liên tục trong điều hành, quản lý chất lượng, đảm bảo tính chính xác, an toàn cho các đối tượng khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, còn tăng hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đảm bảo sự hài lòng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mang lại các giá trị đích thực cho khách hàng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đạt chứng nhận ISO 9001:2015 

Theo định hướng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ không ngừng xây dựng và phát triển để trở thành một cơ sở cung ứng dịch vụ tiên tiến, hiện đại, hướng tới một mô hình Bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, kết quả giải quyết công việc…) đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Cơ quan cấp trên; Lãnh đạo; người giao nhiệm vụ; người sử dụng kết quả giải quyết công việc….) và các yêu cầu của luật định, chế định có liên quan.

Chuyên gia công bằng bên ngoài được gọi là các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức công nhận - tổ chức công nhận sự hợp pháp của tổ chức chứng nhận đó.

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.

Theo Chất lượng Việt Nam

lên đầu trang