Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 20/03/2019 | 11:01

Thứ tư, 20/03/2019 | 11:01

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 10:37 ngày 07/12/2017

Vĩnh Phúc: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao NSCL

Thời gian qua, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) Vĩnh Phúc, hàng năm, đơn vị này đều có các chương trình, dự án giúp đỡ các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa thông qua việc hướng dẫn các doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (tiêu chuẩn cơ sở) và kiểm định các thiết bị đo lường kiểm soát chất lượng sản phẩm; tư vấn cho các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.


Hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học công nghệ với tổng kinh phí giai đoạn 2014 - 2020 là 150 tỷ đồng. Đến nay đã được cấp 70 tỷ đồng. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng và tổ chức thẩm định trên 10 dự án vay vốn từ Quỹ phát triển KH&CN, trong đó đã có 02 dự án được Quỹ cho vay 5.000,0 triệu đồng, hiện có 08 dự án chờ phê duyệt với số vốn vay 25.000,0 triệu đồng.

Với nguồn vốn hỗ trợ (vốn mồi) vay được từ Quỹ đã giúp các DN huy động thêm được nhiều vốn hơn từ các nguồn khác, đáp ứng cho nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, và các tổ chức KH&CN nhằm tăng cường phát triển thị trường KH&CN tại tỉnh. Lãi suất vay vốn thấp (hoặc không có lãi suất) giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh.

Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình nhà lưới, nhà kính công nghệ cao cho các tổ chức, cá nhân được triển khai trong hai năm 2014 - 2015 và nhân rộng cho hai năm tiếp theo 2016-2017 với 31/43 mô hình được xây dựng đã giúp người dân tiếp cận với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Sở KH&CN Vĩnh Phúc sẽ tiến hành rà soát, đánh giá trình độ công nghệ chung của doanh nghiệp trong tỉnh để đưa ra chính sách, định hướng phát triển, đổi mới công nghệ sát thực tế nhất. Trong đó, đề xuất chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa về lãi suất, vốn, thuế, đất đai… khuyến khích họ mạnh dạn áp dụng công nghệ mới và tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho quản lý doanh nghiệp, người lao động để làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, chú trọng nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về sự cần thiết phải đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Theo http://vietq.vn/

lên đầu trang