Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 16/06/2019 | 06:07

Chủ nhật, 16/06/2019 | 06:07

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 09:14 ngày 26/09/2018

Kiểm tra thực hiện đo lường chất lượng tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 54/KH-KHCN ngày 18/6/2018.
Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện Thanh tra Sở và Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiếm tra trực tiếp tại 20/29 của hàng xăng dầu từ ngày 05/7/2018 đến ngày 05/8/2018, không thực hiện kiểm tra 09/29 của hàng (trong đó 07 của hàng do Sở Công Thương đã thực hiện kiểm tra, 02 cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động).
Ảnh minh họa
Qua kiểm tra thực tế tại 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với 48 cột đo, trong đó, có 21 cột xăng Ron95, 7 cột xăng E5-Ron92 và 20 cột dầu DO 0.05S tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Việt Yên, Hiệp Hòa cho thấy, các cơ sở kinh doanh chưa có ý thức đầy đủ trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người kinh doanh theo quy định (chưa tự tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với sản phẩm hàng hóa mình kinh doanh; nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế...) cụ thể:
Về ghi nhãn hàng hóa, có 9/20 cửa hàng đảm bảo đúng quy định của pháp luật hàng; 9/20 cửa hàng chưa đáp ứng yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa đối với cột xăng hoặc cột dầu, 2/20 cửa hàng không đạt yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa đới với cả cột xăng và cột dầu.
Về tiêu chuẩn chất lượng: Cả 20 của hàng chưa xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu; 9/20 cửa hàng chưa thực hiện lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu theo quy định; 8/20 cửa hàng đã thực hiện lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu nhưng chưa đảm bảo đúng quy định; chỉ có 3/20 cửa hàng thực hiện lấy mẫu, niêm phong và lưu mẫu đúng quy định; 20/20 cửa hàng chưa thực hiện lưu trữ tài liệu về tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng chỉ chất lượng do nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp; có 13/20 cửa hàng thuộc đối tượng phải lưu giữ hồ sơ bằng chứng chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhưng chưa thực hiện theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu xăng kiểm tra nhanh chỉ số octan của 20/20 cửa hàng, kết quả các mẫu xăng đều có chỉ số octan đạt tiêu chuẩn.
Về đo lường, các cửa hàng cơ bản thực hiện đúng quy định về đo lường, sai số trong giới hạn cho phép. 19/20 cửa hàng đã trang bị bình đong, ca đong và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ; 01 cửa hàng có bình đong bị móp méo đã được nhắc nhở để khắc phục. Trong số 20 cửa hàng được kiểm tra, có 2/20 của hàng đã thực hiện việc lắp đặt thiết bị in kết quả đo cho khách hàng trên cột xăng dầu và vận hành bảo đảm theo quy định, 5/20 cửa hàng đã lắp đặt nhưng thiết bị chưa được vận hành. Cũng theo kết quả kiểm tra, 17/20 cửa hàng chưa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đo và lưu trữ hồ sơ tự kiểm tra, 3/20 cửa hàng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra, lưu trữ hồ sơ theo quy định. 7/20 cửa hàng có thực hiện sửa chữa cột đo, tuy nhiên chưa lưu công văn đề nghị sửa chữa, biên bản sửa chữa, giấy chứng nhận kiểm định sau sửa chữa.
Qua đợt kiểm tra cho thấy, việc chấp hành các quy định của nhà nước về đo lường đối với xăng dầu được các cơ sở thực hiện tương đối nghiêm túc, có ý thức chấp hành việc kiểm tra và phối hợp với đoàn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng còn hạn chế; việc lắp đặt thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng trên cột đo xăng dầu chưa được các cửa hàng quan tâm triển khai. Đoàn yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khắc phục các hạn chế, báo cáo kết quả và xuất trình bằng chứng khắc phục cho cơ quan kiểm tra./.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
lên đầu trang