Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/07/2019 | 12:12

Thứ tư, 24/07/2019 | 12:12

Tin KHCN

Cập nhật lúc 10:29 ngày 09/04/2019

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định kể từ ngày 31/3/2019

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương công bố danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định kể từ ngày 31/3/2019.
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước xem tại đây.
- Danh sách Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang