Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 30/03/2020 | 01:49

Thứ hai, 30/03/2020 | 01:49

Video

Đồng hành cùng doanh nghiệp “bước vào” chuyển đổi số

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình đánh giá áp dụng và xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho công nghiệp thông minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đánh giá, xây dựng lộ trình và từng bước đầu tư chuyển đổi số, hướng tới nền sản xuất thông minh.

lên đầu trang