Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/01/2020 | 06:57

Thứ bảy, 18/01/2020 | 06:57

Video

Chính sách KHCN và đổi mới công nghệ có vai trò quan trọng để nâng cao năng suất

Tại Hội thảo Chính sách khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ và vấn đề nâng cao năng suất các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã cùng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề chính sách khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế các nước thành viên APO.

lên đầu trang