Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 16/10/2019 | 01:41

Thứ tư, 16/10/2019 | 01:41

Video

Ngành Công Thương - Đưa nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao vào sản xuất - Phần 1: Gắn nghiên cứu với thực tiễn

Trong những năm gần đây, nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ (KH&CN) ngành Công Thương đã ứng dụng thành công trên thực tế, đem lại hiệu quả lâu dài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

lên đầu trang