Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 17/11/2019 | 12:20

Chủ nhật, 17/11/2019 | 12:20

Video

Giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng KHCN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Để đáp ứng kịp thời sự hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và những thay đổi của cơ chế thị trường; các doanh nghiệp của Hà Nội cần phải nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ như một yêu cầu sống còn.

lên đầu trang