Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 29/03/2020 | 07:20

Chủ nhật, 29/03/2020 | 07:20

Video

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực tăng trưởng

KH&CN được xem đòn bẩy của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đổi mới sáng tạo trở thành một trong các động lực tăng trưởng mới.

lên đầu trang