[In trang]
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2
Thứ ba, 28/06/2022 - 11:42
Ngày 27/6, tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia TP. HCM đã thực hiện khảo sát sơ bộ, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
Ngày 27/6, tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia TP. HCM đã thực hiện khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
Tham gia khảo sát sơ bộ chu kỳ 2 có TS. Nguyễn Quốc Chính, Trưởng đoàn ĐGN; TS. Huỳnh Khả Tú, Thư ký đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM; TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, cùng các thành viên Đoàn ĐGN, thành viên Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo phòng, ban chức năng Nhà trường.
 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn ảnh: https://hufi.edu.vn)
Tại đây, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập,... của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Ngoài ra, Đoàn đã trao đổi, làm việc với một số đơn vị trong trường, kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cho hoạt động khảo sát chính thức, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức, hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN của Nhà trường.
Thông qua buổi làm việc, Đoàn ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị của trường từ cơ sở vật chất đến các hồ sơ minh chứng. Đồng thời Đoàn đã chỉ ra một số tiêu chí mà Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cần lưu ý, bổ sung, hoàn thiện phục vụ cho công tác khảo sát chính thức.
Ngoài ra, Đoàn cũng đã trao đổi, thống nhất với trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, hình thức phỏng vấn sẽ thực hiện bằng hình thức trực tiếp; đối tượng cần quan sát, kiểm tra và công tác hậu cần cho Đoàn.
Hiệu trưởng Nhà trường và Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ. (Nguồn ảnh: https://hufi.edu.vn)
Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Đoàn ĐGN, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Nhà trường sẽ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo góp ý của Đoàn ĐGN.
TS. Nguyễn Quốc Chính, Trưởng đoàn ĐGN khẳng định, đoàn sẽ làm việc dựa trên nguyên tắc: khách quan - chất lượng - minh bạch - chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc và đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá.
Cuối buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên.
Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM được thống nhất từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022.
Nhật Quang