[In trang]
Các giải pháp khoa học công nghệ tối ưu hoá vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất
Thứ ba, 14/03/2023 - 09:30
Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực canh tranh của BSR trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế có nhiều biến động bất thường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực canh tranh của BSR trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế có nhiều biến động bất thường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu
+  Nghiên cứu hợp lý hóa tính chất nguyên liệu dầu thô, đa dạng hóa sản phẩm
+ Nghiên cứu tối ưu, cải tiến kỹ thuật – công nghệ các phân xưởng sản xuất
+  Nghiên cứu tối ưu hóa năng lượng của Nhà máy
Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu
Đề tài nhằm tối ưu hóa vận hành sản xuất của NMLD Dung Quất với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực canh tranh của BSR trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế có nhiều biến động bất thường và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Kết quả nghiên cứu/giải pháp
Sau khi triển khai áp dụng từ năm 2015 đến nay, cụm công trình các giải pháp khoa học công nghệ tối ưu hóa vận hành của NMLD Dung Quất đã giải quyết được các vấn đề chính sau:
- Mở rộng giới hạn thiết kế của Nhà máy để có thể đa dạng nguồn dầu thô và tăng tỷ lệ dầu nhập khẩu chế biến tại Nhà máy. Đây là mục tiêu chiến lược rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.
- Tiết giảm chi phí sản xuất xuống còn khoảng 4,9 USD/thùng dầu giúp gia tăng lợi nhuận của BSR.
- Nhà máy luôn duy trì vận hành ổn định, an toàn với công suất cao hơn công suất thiết kế;
 Với kết quả đạt được như trên, hiện nay BSR đang nỗ lực tập trung các hướng nghiên cứu, hoạt động sáng kiến cải tiến nhằm tối ưu hóa vận hành, công nghệ, năng lượng và phát triển sản phẩm mới với mục tiêu tiết giảm chi và gia tăng lợi nhuận cho BSR.​
Giá trị ứng dụng
Cải tiến, thay đổi về thiết kế ban đầu của từng thiết bị, cụm thiết bị và phân xưởng công nghệ cũng như toàn bộ nhà máy để đạt được mục đích tăng hiệu suất, công suất chế biến, tiết giảm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau 5 năm áp dụng các giải pháp kỹ thuật của công trình nghiên cứu vào Nhà máy đã mang lại lợi ích kinh tế là 4.270 tỷ đồng (tương đương khoảng 194 triệu USD).
Công trình đã áp dụng thành công tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số giải pháp kỹ thuật có khả năng áp dụng rộng rãi tại nhà máy lọc dầu khác, ví dụ như  công nghệ tách loại tạp chất sắt và canxi trong dầu thô tại phân xưởng CDU đang được triển khai áp dụng tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
KS. Nguyễn Văn Hội
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – PVN
(Nguồn: tapchicongthuong.vn/)