[In trang]
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học - công nghệ năm 2021; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025
Thứ bảy, 02/11/2019 - 22:51
Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo công tác KH&CN của đơn vị trong giai đoạn 2017-2019 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021, định hướng Kế hoạch KH&CN trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021, định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị báo cáo công tác KH&CN của đơn vị trong giai đoạn 2017-2019 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021, định hướng Kế hoạch KH&CN trung hạn giai đoạn 2021-2025. 
Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 12 năm 2019.
Trong quá trình xây dựng đề xuất kế hoạch, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22202438 hoặc 024.22202310.

Chi tiết Hướng dẫn xem tại đây
Vụ Khoa học và Công nghệ