Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 29/09/2022 | 18:53

Thứ năm, 29/09/2022 | 18:53

Tìm kiếm

  • Quy định mới của Philippines về chứng nhận sản phẩm đối với dây và cáp điện

    Cập nhật: 05/08/2022

    Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), mới đây Philippines đã gửi thông báo số G/TBT/N/PHL/275/Add.1 cho các nước thành viên WTO (thông qua Văn phòng TBT) về phê chuẩn Chỉ thị 22-07 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với dây và cáp điện.

lên đầu trang