Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:08

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:08

Video

Thúc đẩy chuyển đổi số: Tăng cường cơ chế, chính sách

Nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mức độ số hóa trong hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Cần tăng cường cơ chế, chính sách thích hợp, đúng và trúng, để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong nền kinh tế.

lên đầu trang