Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:24

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:24

Video

PINACO đổi mới cải tiến công nghệ cùng cách mạng công nghiệp 4.0

Sau 6 tháng áp dụng các giải pháp, số lao động cần thiết trong dây chuyền đã giảm từ 20 người xuống còn 15 người, giúp tiết kiệm chi phí nhân công 900 triệu đồng/năm. Đồng thời, năng suất tại dây chuyền tăng thêm 2,27%, làm lợi cho đơn vị thêm 61 triệu đồng/năm.

lên đầu trang