Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 21/06/2021 | 10:27

Thứ hai, 21/06/2021 | 10:27

Tin KHCN

Cập nhật lúc 10:58 ngày 07/05/2021

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0, tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” mã số KC-4.0/19-25.
Ảnh minh họa (Nguồn: Intrernet)
Để triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình KC-4.0/19-25, ngày 20/4/2021 Bộ KH&CN đã ban hành công văn số 909/BKHCN-VP về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022-2023 (đợt 2).
Theo đó, đối tượng được kêu gọi bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp, viên nghiên cứu, trường đại học trên cả nước. Bộ KH&CN cũng yêu cầu các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN.
Các nhóm nội dung đề xuất được tiếp nhận bao gồm:
Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ ưu tiên tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tạo ra các sản phẩm ứng dụng rộng rãi / hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh . 
Nhóm 2: Nghiên cứu, phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, các mô hình chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên; đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp 
Nhóm 3: Nghiên cứu, phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo (TTNT ) quan trọng trong một số lĩnh vực sẵn sàng về dữ liệu, công nghệ và có nhu cầu ứng dụng trong nước, hướng đến các thị trường ngoài nước.
Ngoài ra, các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra. 
Thời gian nhận đề xuất: từ 8h00 ngày 01/7/2021 đến 17h00 ngày 01/8/2021 (các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2022, 2023 ) 
Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bản in được gửi qua đường công văn gửi đến địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; bản mềm được gửi đến địa chỉ email: [email protected]
Xem chi tiết công văn số 909/BKHCN-VP ngày 20/4/2021 tại đây.
Mai Anh
lên đầu trang