Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:38

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:38

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 18:59 ngày 21/07/2021

Khảo sát thực nghiệm máy sàng phân loại và làm sạch ngô năng suất siêu lớn 40-50 tấn/h

Tóm tắt:
Bài báo trình bày nội dung khảo sát thực nghiệm máy sàng phân loại ngô năng suất siêu lớn dựa trên quá trình thực nghiệm tại cơ sở sản xuất và mô hình quy hoạch hóa thực nghiệm. Kết quả quy hoạch thực nghiệm đa yếu tố với 3 hàm mục tiêu là: Độ sạch sản phẩm lớn nhất, độ sót và độ vỡ sản phẩm nhỏ nhất, từ đó đã xác định được 5 thông số tối ưu đầu vào là năng suất Q = 44,27 tấn/h; độ ẩm là 28,5%; lưu lượng quạt 4724,44 m3/h và số vòng quay là 7 vòng/phút; góc nghiêng là 80; kết quả này phù hợp với kết quả tính toán lý thuyết.
Từ khóa: Sàng trống phân loại ngô; Tối ưu hóa; Quy hoạch hóa thực nghiệm.
ABSTRACT
The paper present the content of experimental investigation of the corn cleaner and screener with high capacity based on the experiments at the production facilities and the experimental planning model. The multi-factor experimental plan which includes three objective function: the biggest cleaning products and the lowest remnant product and broken grains through a screen determines five input optimal parameters. They are the productivity Q = 44.27 ton/h; humidity is 28.5%; the air flow ratio fan 4724.44m3/h and the rotation speed is 7 rpm; angle of inclination is 80. These results are completely consistent with the theoretical calculation results.
Keywords: Drum/rotary screen for corn classification; optimization; experimental plan.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng
Viện Nghiên cứu Thiết kế Chế tạo máy Nông nghiệp
Theo Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 11 năm 2017
lên đầu trang