Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:39

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:39

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:12 ngày 22/07/2021

Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (cập nhật đến ngày 20/7/2021)

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định, còn hiệu lực (cập nhật đến ngày 20/7/2021).
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây.
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây
- Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, xem tại đây.
Chi tiết các Quyết định chỉ định: 
- Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, Quyết định chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng:
Xem QĐ 1620 tại đây; QĐ 3356 tại đây, QĐ 3354 tại đây.
Theo moit.gov.vn
lên đầu trang