Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 27/09/2021 | 11:26

Thứ hai, 27/09/2021 | 11:26

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 06:38 ngày 05/08/2021

Đặc điểm vết đứt gẫy khi kiểm tra bền kéo liên kết hàn giáp mối giữa thép SS400 và hợp kim nhôm A5052 bằng quá trình hàn GMAW

TÓM TẮT

Phương pháp hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ được sử dụng để hàn giáp mối hai vật liệu khác nhau là thép SS400 và hợp kim nhôm A5052 với dây hàn bù ER-4043. Độ bền kéo của liên kết hàn được kiểm tra bằng thiết bị kéo nén vạn năng, đặc điểm cấu trúc tế vi của vết đứt gãy saukhi kiểm tra độ bền kéo được khảo sát bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM). Các kết quả kiểm tra độ bền kéo cho thấy vết đứt gãy xảy ra tại mối hàn khi độ bền kéo đạt giá trị cực đại ở 225,9MPa. Kết quả kiểm tra cấu trúc tế vi bề mặt vết đứt gãy cho thấy, ngoài tinh thể Al và Fe còn có sự xuất hiện của hai pha trung gian Al3Fe và Al5Fe2.

Từ khoá: Quá trình hàn MIG, thép SS400, hợp kim nhôm A5052, dây hàn ER-4043, độ bền kéo.
ABSTRACT

Gas metal arc welding (GMAW) was used to joint dissimilar between SS400 steel and A5052 alloy withER-4043 welding wire. The specimen’s tensile strength was tested by a universaltesting machine, the characteristics of fracture after tensile strength testingwere investigated by Scanning Electron Microscopy (SEM). The tensile strengthtest shows that the fracture in the welding seam when the tensile strengthreaches the maximum value at 225.9MPa. The results of the test show that not only Al and Fe crystal but alsothe Al3Fe và Al5Fe2 appeared.

Keywords: MIG process, SS400 steel, A5052 alloy, ER-4043 welding wire, tensile strength
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY
Nguyễn Quốc Mạnh
Nguồn: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/

lên đầu trang