Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:46

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:46

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 13:12 ngày 23/09/2021

Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật sử dụng cho xử lý bùn thải cá tra làm phân bón hữu cơ

Tóm tắt
Nghiên cứu nhằm tuyển chọn bộ chủng giống vi sinh vật có khả năng phân giải xenlulo, lân và protein để xử lý bùn thải ao nuôi cá tra làm phân bón hữu cơ. Từ 23 chủng vi sinh vật phân lập từ các mẫu bùn thải ao nuôi cá tra đã tuyển chọn được 3 chủng vi khuẩn, bao gồm chủng X7KN, Pi71.3 và PO3. Chủng X7KN có khả năng phân giải xenlulo, đường kính vòng phân giải 4,8 cm sau 20 giờ nuôi cấy, hoạt tính xenlulasa đạt 15,4 u/ml. Chủng Pi71.3 phân giải lân khó tan, đường kính vòng phân giải lân đạt 2,2 cm, lượng lân dễ tiêu tăng lên 4,5 lần so với đối chứng sau 5 ngày nuôi cấy. Chủng PO3 phân giải protein, đường kính vòng phân giải protein đạt 5,2 cm, hoạt tính phân giải protein đạt 0,95 U/ml sau 48 giờ nuôi cấy. Các chủng vi sinh vật tuyển chọn được định danh là Bacillustequilensis X7KN,Bacillustequilensis Pi71.3 và Bacillus velezensis PO3. 
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Trần Thị Lụa1, Nguyễn Thị Nguyệt2, Nguyễn Viết Hiệp1, Hoàng Văn Tám3
1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2 Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

lên đầu trang