Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:26

Thứ hai, 05/12/2022 | 00:26

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 18:59 ngày 04/10/2021

Nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế

Mới đây, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã công bố thêm 4 chương trình đào tạo tham gia đợt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn chung được công nhận giữa các trường đại học trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Các chương trình bày bao gồm: Kỹ thuật Cơ khí, thuộc Viện Cơ khí; Kỹ thuật hàng không, thuộc Viện Cơ khí động lực; Hóa học, thuộc Viện KT Hóa học; và Kỹ thuật thực phẩm, thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. Trước đó, AUN đã tổ chức đánh giá ngoài và công nhận cho các chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm Khoa học máy tính; Cơ điện tử; Hóa học; Vật liệu; Điện tử Truyền thông; Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ khí động lực và Kỹ thuật Sinh học; Kỹ thuật Y sinh, Khoa học và Kỹ thuật vật liệu và Cơ điện tử. 
PGS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc trực tuyến đợt kiểm định 211 AUN-QA. (Ảnh: https://www.hust.edu.vn/)
Công tác kiểm định, đánh giá các chương trình đào tạo được Đại học Bách Khoa Hà Nội xác định là hoạt động có tầm quan trọng lớn, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động nhà trường. Việc có thêm 4 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng vừa khẳng định chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Bách Khoa Hà Nội, vừa là minh chứng cho những nỗ lực của nhà trường hướng đến mục tiêu “Nâng chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo đạt mức cao theo các tiêu chuẩn kiểm định khu vực hoặc quốc tế; đưa Trường lên nhóm đầu khu vực theo xếp hạng khả năng việc làm của người tốt nghiệp” trong Chiến lược phát triển Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2017-2025.
PGS. Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự quyết tâm thực hiện đợt đánh giá này là bài học về lòng kiên trì, quyết tâm của con người trước sự đe dọa của dịch bệnh, là khát vọng vì một xã hội bình yên, thịnh vượng.
Đợt kiểm định 147 AUN-QA năm 2019 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: https://www.hust.edu.vn/)
AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11/1995. Theo đó, AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như: chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, doanh nghiệp… AUN-QA được ban hành vào năm 2004 nhằm tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài mạng lưới.
Theo GS. Shahrir Abdullah, Phó Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng AUN, trong gần hai năm qua, các chuyên gia của AUN đã thực hiện việc kiểm định trực tuyến 183 chương trình đào tạo tại 50 cơ sở giáo dục đại học. Tính đến năm 2019, AUN có 10 quốc gia tham gia đánh giá và Việt Nam có 36 thành viên. Ngoài ra, 401 chương trình đào tạo đã được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó Việt Nam có 130 chương trình. 
Bích Phương
lên đầu trang