Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:55

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:55

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 13:22 ngày 13/10/2021

VINACHEM bổ nhiệm lãnh đạo một số ban tham mưu Tập đoàn

Ngày 12/10/2021, tại cuộc họp giao ban Tập đoàn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, phó ban Thư ký HĐTV; Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh và Trưởng ban Truyên giáo, Truyền thông và Phát triển, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Cụ thể:
Theo Quyết định số 188/QĐ-HCVN ngày 19/7/2021, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Thắng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Binh giữ chức Trưởng ban, Ban Kế hoạch Kinh doanh Tâp đoàn Hóa chất Việt Nam.
Theo Quyết định số 193/QĐ-HCVN của ngày 12/8/2021, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chuyên viên Ban Thư ký HĐTV giữ chức Phó Trưởng ban, Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Theo Quyết định số 198/QĐ-HCVN ngày 02/8/2021, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thắng, Phó trưởng Ban, phụ trách Ban Thư ký HĐTV giữ chức Trưởng ban, Ban Thư ký HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Theo Quyết định số 200/QĐ-HCVN ngày 04/8/2021, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chánh văn phòng giữ chức Trưởng ban, Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐVT Tập đoàn trao Quyết định cho ông Trần Thắng
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐVT Tập đoàn trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao Quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Anh
.
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao Quyết định cho ông Bùi Văn Thắng
Theo http://www.vinachem.com.vn/
lên đầu trang