Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:43

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:43

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 09:07 ngày 01/12/2021

Bắc Giang tăng cường áp dụng công cụ cải tiến năng suất

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. Mục đích của kế hoạch nhằm đưa năng suất, chất lượng trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cụ thể, phấn đấu góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động của tỉnh bình quân khoảng 12,5%/năm. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đến năm 2025 đạt khoảng 30-35% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; trên 500 lượt người của các Sở, ngành, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất, chất lượng.
Theo Báo Công Thương