Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 02/10/2023 | 15:34

Thứ hai, 02/10/2023 | 15:34

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:32 ngày 04/01/2022

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2021 tại Vĩnh Long

Trong năm 2021, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Vĩnh Long quan tâm chú trọng. Tỉnh đã triển khai các chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021.
Công tác điều hành, phối hợp, giám sát vận động thực hiện ATTP
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Xây dựng các kế hoạch, tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, tỉnh liên quan trong các công tác kiểm tra ATTP.
Sở đã chỉ đạo Thanh tra sở xây dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề về ATTP và kế hoạch kiểm tra Liên ngành về ATTP trong các dịp Tết trung thu, Tết Nguyên Đán và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động về ATTP hàng năm thuộc ngành công thương để triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành giám sát về ATTP trên địa bàn, Sở Công Thương cũng tham gia cùng đoàn giám sát, thực hiện giám sát đến các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh ATTP tại cơ sở.
Qua các cuộc giám sát đã tác động đến chủ cơ sở phải thường xuyên nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh ATTP tại cơ sở, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở.
Đôn đốc, kiểm tra chấp việc hành pháp luật về ATTP
Hàng năm, Sở Công Thương Vĩnh Long đều xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng Kinh tế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà về ATTP tại địa phương.
Cụ thể, rà soát lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn, thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa thực hiện xác nhận kiến thức ATTP đã hết hạn để chủ cơ sở tự trang bị; Tập huấn kiến thức ATTP cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định… thực hiện gửi bản cam kết về ATTP.
Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra tại cơ sở.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP đến các hộ kinh doanh tại chợ, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý theo quy định.
Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phậm nghiêm trọng các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý TTP.
Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP
Về công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP, Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật về ATTP, tổ chức xác nhận kiến thức về ATTP cho các hộ kinh doanh tại các chợ, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý. Lực lượng quản lý thị trường kết hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết đến các hộ kinh doanh về thực hiện đảm bảo ATTP, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Để nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP, phòng ngừa, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng trên địa bàn tỉnh, chủ đề Tháng hành động vì ATTP năm 2021: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.
Hầu hết các cơ sở sản xuất đều có quy trình đảm bảo ATTP.
Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long thường xuyên kiểm tra về ATTP cùng với test nhanh và tuyên truyền về đảm bảo ATTP trên địa bàn. Phối hợp với các Tổ chức quản lý chợ hướng dẫn, sắp xếp các hộ mua bán theo ngành hàng kinh doanh, đảm bảo ATVSTP, nhất là các chợ xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phối hợp với Đài truyền thanh tuyên truyền trên loa phát thanh hàng ngày tại các chợ về công tác ATTP, để cho các hộ tiểu thương và người dân nắm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề đảm bảo ATTP.
Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền về ATTP cho các điểm kinh doanh trong căn tin trường học trước ngày khai giảng năm học mới. Đã tổ chức được 3 cuộc tuyên truyền trên địa bàn tỉnh có hơn 551 đại biểu là đại diện của ban giám hiệu trường, các cơ sở cung cấp suất ăn, cơ sở bán thức ăn trong căn tin trường học tham dự; phối hợp với các địa phương tổ chức 16 cuộc tuyên truyền tập trung tại 22 chợ trên địa bàn tỉnh về vấn đề vệ sinh ATTP. Ngoài ra trong các đợt kiểm tra đã phối hợp với tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ATTP với 1.363 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Có thể thấy, công tác đảm bảo ATTP tại Vĩnh Long nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan, cùng với sự nỗ lực của các ngành từ lãnh đạo đến cán bộ chuyên trách từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Các công tác triển khai chính sách pháp luật về ATTP, Công tác phối hợp kiểm tra về ATTP được triển khai thực hiện đồng bộ từ tuyền tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về VSATTP và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện nghiêm.
Công tác đảm bảo ATTP được triển khai thực hiện tốt, Chủ động phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên về ATTP trong các dịp cao điểm, không để xảy ra tình trạng mất ATTP trên địa bàn quản lý.
Doãn Tâm
lên đầu trang