Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:28

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:28

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 08:45 ngày 14/01/2022

EU dự thảo Quy định mới về sản phẩm nhựa tái chế có mục đích sử dụng tiếp xúc với thực phẩm

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra lấy ý kiến các nước thành viên WTO về Dự thảo quy định về các nguyên liệu nhựa tái chế và vật liệu chứa nhựa tái chế có mục đích sử dụng tiếp xúc với thực phẩm. Nếu được thông qua, Quy định mới sẽ được ban hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. 
Ảnh minh họa.
Dự thảo được EU xây dựng với mục đích quản lý một cách thống nhất và đầy đủ các công nghệ tái chế nguyên liệu nhựa và chứa nhựa tái chế chưa được bao quát trong các quy định có liên quan hiện nay của khu vực này là Quy định số 282/2008 và Quy định số 10/2011. Một số nội dung đáng lưu ý của Dự thảo bao gồm: 
- Định nghĩa và ban hành danh mục các công nghệ tái chế nhựa phù hợp cho mục đích sử dụng tiếp xúc với thực phẩm, bao gồm yêu cầu đối với nguyên liệu, sản phẩm, các kỹ thuật hóa lý được sử dụng để loại bỏ thành phần ô nhiễm, hình thức sử dụng sản phẩm nhựa tái chế, và phương thức đánh giá, phê duyệt công nghệ tại cơ sở sản xuất nhựa tái chế. 
- Quy định về việc đăng ký và quản lý các cơ sở tái chế, quy trình tái chế, dây chuyền tái chế, thiết bị xử lý thành phầm ô nhiễm, và các công nghệ mới phục vụ việc tái chế chất thải nhựa cho mục đích tiếp xúc với thực phẩm. Các thông tin trên sẽ được công khai đối với cộng đồng. 
- Quy định việc quản lý theo lô và nơi sản xuất đối với sản phẩm nhựa tái chế có mục đích sử dụng tiếp xúc với thực phẩm. 
- Quy định các yêu cầu về nguồn gốc, điều kiện thu thập và phân loại, điều kiện tiến hành các bước xử lý thành phần ô nhiễm, quản lý quy trình và hồ sơ sản xuất theo GMP, và các yêu cầu về minh bạch thông tin cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm nhựa tái chế (chưa tiếp xúc với thực phẩm) hoặc khi mua sản phẩm thực phẩm có tiếp xúc với nhựa tái chế. 
- Ban hành những yêu cầu về phương thức quản lý quy trình và hồ sơ sản xuất một cách thống nhất giữa cơ sở tái chế nhựa và cơ sở sản xuất thực phẩm có sử dụng sản phẩm nhựa tái chế cho mục đích tiếp xúc với thực phẩm. 
- Quy định các điều kiện, quy trình, hồ sơ, cơ sở khoa học để đề xuất được thử nghiệm và công nhận sự phù hợp của một công nghệ tái chế nhựa mới về khả năng sử dụng cho mục đích tiếp xúc với thực phẩm. 
Các nước thành viên WTO sẽ tiếp tục có ý kiến góp ý đối với Dự thảo quy định này cho đến ngày 05 tháng 2 năm 2022. Toàn văn Dự thảo quy định được đăng tải tại: G/SPS/N/EU/524.
Vụ Khoa học & Công nghệ