Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:53

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:53

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 08:20 ngày 25/01/2022

Hội thảo định hướng đào tạo và xác định cấu trúc chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực

Ngày 20/01/2022, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo “Định hướng đào tạo và xác định cấu trúc chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực”.
Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Điện lực có PGS.TS. Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội thảo; PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị cùng các thầy, cô giáo trong Trường.  
Về phía khách mời, tham dự Hội thảo có đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà khoa học.
PGS.TS. Đinh Văn Châu - Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Châu, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh: Quản lý giáo dục đại học là quá trình định hướng, tổ chức, thực hiện hệ thống các chương trình đào tạo, vừa mang ý nghĩa hành chính, vừa mang ý nghĩa sự nghiệp và tác nghiệp. Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo “Định hướng đào tạo và xác định cấu trúc chương trình đào tạo” là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch số 1652/KH-ĐHĐL-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2021 về việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Nhà trường. Hội thảo được tổ chức với mục đích định hướng phân tầng Trường Đại học Điện lực theo định hướng ứng dụng để thực hiện tinh thần tại Quyết định số 436/QĐ-TTG ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 tại Trường Đại học Điện lực.
PGS.TS Đinh Văn Châu cho rằng, công tác rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình trình đào tạo trong Trường Đại học Điện lực thực sự cần thiết nhằm cải thiện, sửa đổi, bổ sung những nội dung mới, làm cho các chương trình đào tạo của Nhà trường phù hợp hơn với hoàn cảnh và nhu cầu của đất nước, đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế. Với tinh thần áp dụng CDIO trong việc rà soát, cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo, PGS.TS. Đinh Văn Châu bày tỏ sự tin tưởng các chương trình đào tạo của Nhà trường sau khi được rà soát, đánh giá, cập nhật sẽ góp phần hoàn thành sứ mệnh của Trường: “Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững”; vị thế và uy tín của Trường Đại học Điện lực trên bản đồ giáo dục đại học ở Việt Nam sẽ được khẳng định.
PGS.TS. Đinh Văn Châu - Q. Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tham luận 
Với tinh thần xây dựng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục-đào tạo của Trường Đại học Điện lực, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trình bày các tham luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích nhằm đưa ra định hướng đào tạo và xác định cấu trúc chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực. Các đại biểu cho rằng, chương trình đào tạo cần được cải tiến, đổi mới và phát triển, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa sát với tình hình thực tiễn. Với tham luận “Đào tạo đại học theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Điện lực”, PGS.TS. Đinh Văn Châu đã nêu ra những quan điểm, cách tiếp cận và đặc trưng của chương trình giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng, nêu ra thực trạng đào tạo theo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Điện lực. PGS.TS. Đinh Văn Châu đưa ra các khuyến nghị nhằm củng cố, đổi mới, phát triển chương trình đào tạo của Nhà trường: thường xuyên khảo sát, phân tích nhu cầu xã hội, tiếp cận với đối tượng sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo của Nhà trường để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, xây dựng hồ sơ năng lực người học đảm bảo tính khoa học và bám sát thị trường lao động; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về chuyên môn, ngoại ngữ, phương pháp thiết kế bài giảng đánh giá đúng tiêu chuẩn của phương pháp dạy học ứng dụng; xây dựng chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực theo hướng ứng dụng trên cơ sở tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra, lấy người học làm trung tâm, sinh viên vận dụng tối đa các kiến thức, kỹ năng, thái độ trong quá trình học; công tác rà soát, cập nhật chương trình đào tạo cần xác định quan điểm đào tạo theo định hướng ứng dụng, để làm rõ các nội dung, vấn đề liên quan trong chương trình đào tạo.
TS. Trịnh Văn Toàn - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực phát biểu ý kiến tại Hội thảo
Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các khoa trong Trường cũng nêu ra thực trạng của chương trình đào tạo hiện tại của Nhà trường, cũng như đề ra các giải pháp thiết thực nhằm cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo, trong đó nội dung cốt lõi là cần xây dựng chương trình đào tạo vừa đảm bảo tính khoa học, vừa sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo chuẩn đầu ra, đào tạo theo định hướng ứng dụng, nâng cao kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tham gia chuyên đề thực tập doanh nghiệp, phát huy những phẩm chất và năng lực của sinh viên Đại học Điện lực.
TS. Phạm Duy Phong - Phụ trách Khoa Điện tử Viễn thông trình bày tham luận
PGS.TS. Nguyễn Quang Hoan phát biểu ý kiến tại Hội thảo
TS. Trần Thanh Sơn - Trưởng Khoa Kỹ thuật điện trình bày tham luận
ThS. Hoàng Thị Kim Oanh - Phụ trách Khoa Ngoại ngữ trình bày tham luận
Ông Lê Minh Hưng - Tổng Giám đốc CTCP Cyber Lotus trình bày tham luận
Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn hợp tác trong công tác đào tạo, hướng dẫn thực hành, thực tập sinh viên, nhằm góp phần xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo mang định hướng ứng dụng; định hướng cho sinh viên trường Đại học Điện lực có điều kiện tiếp cận với môi trường doanh nghiệp, sớm hình thành những kỹ năng cần thiết cho sinh viên.
Ông Trịnh Văn Chung - Giám đốc CTCP Công nghệ và Phát triển nhân lực Devmaster trình bày tham luận 
Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Đinh Văn Châu bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đến các đại biểu đã tham gia và đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu đối với việc định hướng đào tạo và xác định cấu trúc chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực. PGS.TS. Đinh Văn Châu nhấn mạnh, Hội thảo là bước khởi đầu để Trường Đại học Điện lực củng cố, chỉnh sửa, bổ sung, đổi mới, xây dựng nên triết lý về chương trình đào tạo của Trường Đại học Điện lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa Trường Đại học Điện lực phát triển ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bản đồ các trường đại học trong cả nước, vươn tầm phát triển ở quy mô khu vực và quốc tế.
Một số hình ảnh quang cảnh Hội thảo: 
Theo epu.edu.vn