Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 25/03/2023 | 20:19

Thứ bảy, 25/03/2023 | 20:19

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 09:51 ngày 17/03/2022

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ góc nhìn ý thước bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng

Tóm tắt
Bài viết trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ góc nhìn ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục vấn đề này. 
Từ khóa: an toàn thực phẩm, môi trường, sức khỏe, cộng đồng. 
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ thôi mang tính thời sự ở Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Trọng Bình - Giảm đốc Thư viện Trường đại học Cửu Long
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long) 
lên đầu trang