Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 29/06/2022 | 02:18

Thứ tư, 29/06/2022 | 02:18

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 08:12 ngày 19/05/2022

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 đưa ra các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trong giai đoạn tới. 
Nguồn: https://tapchitaichinh.vn
lên đầu trang